دادرسی
پذیرش درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه ۰۷ دی ۱۴۰۰

پذیرش درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛ درخواست جدید اعاده دادرسی یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است و پرونده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.