دادگستری استان خوزستان
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در دستور کار مجلس ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در دستور کار مجلس

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.

ارائه گزارشی از عملکرد شرکت فولاد و طرح موانع موجود ۰۳ شهریور ۱۴۰۰

ارائه گزارشی از عملکرد شرکت فولاد و طرح موانع موجود

مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به همراه مدیران امور حقوقی و روابط عمومی و امور بین الملل با حضور در دادگستری استان خوزستان از اقدامات و پیگیری های ارزشمند قوه قضاییه تشکر نمود .