دانش‌آموزان
ارتباط دانش‌آموزان با معلمان منجر به ارتقای مهارت‌های مختلف می‌شود ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

ارتباط دانش‌آموزان با معلمان منجر به ارتقای مهارت‌های مختلف می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت حضور پرشور و با نشاط دانش‌آموزان در مدارس، با رعایت کامل شیوه‌‌نامه‌های بهداشتی، در راستای ارتقای اهداف نظام تعلیم و تربیت که منجر به اجرایی شدن سند تحول بنیادین و تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان می‌شود، ضروری است.