دانشمند
نظریات غربی باید نقد، تحقیق و تفحص شوند ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

نظریات غربی باید نقد، تحقیق و تفحص شوند

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چرا برخی دانشمندان ما صرفا تقلید می‌کنند؟ در حالی که‌ شأن دانشمند و دانشوری "تحقیق" است و اگر همین نکته در اذهان تحقق پیدا کند، یقینا نهضت تحقیق و نقد نیز در سطح دانشگاه محقق می‌شود.