دانشگاه رازی،
اولین همایش بین‌المللی هورامان در کردستان برگزار می‌شود ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
در مراسم رونمای از سامانه اولین همایش بین المللی هورامان عنوان شد؛

اولین همایش بین‌المللی هورامان در کردستان برگزار می‌شود

به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای منظر فرهنگی هورامان، اولین همایش بین المللی با مشارکت دانشگاه‌های کردستان، حلبچه اقلیم کردستان عراق و به احتمال زیاد دانشگاه رازی کرمانشاه، آبان سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.