دانشگاه علوم پزشکی
مدارس چهار شهرستان خوزستان فردا تعطیل هستند ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

مدارس چهار شهرستان خوزستان فردا تعطیل هستند

استاندار خوزستان گفت: مدارس چهار شهرستان خوزستان به علت گندزدایی به دنبال برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا شنبه تعطیل شدند.