دبیر اول کمیسیون آموزش،
حراست و حفاظت از مراتع ضروری است ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
نماینده مردم مریوان وسرو آباد در مجلس:

حراست و حفاظت از مراتع ضروری است

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس،گفت:حراست و حفاظت از مراتع و جنگل‌های باید به یک ضرورت در بین مردم تبدیل شود.