دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی،
تقویت دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

تقویت دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه باید در کنار توسعه اقتصادی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه توجه شود و همزمان پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را درکنار فعالیت اقتصادی داشته باشیم گفت: با مشکلات عدیده آموزشی برای فرزندانمان در مناطق آزاد مواجهیم که در صدد کاهش مشکلات با همکاری وزارت آموزش و پرورش هستیم.

قواعد مناطق آزاد را رعایت و به جذب اشتغال و رونق معیشت مردم کمک کنند ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
درخواست سعید محمد از نمایندگان مجلس؛

قواعد مناطق آزاد را رعایت و به جذب اشتغال و رونق معیشت مردم کمک کنند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مکاتباتی به صورت رسمی با دولت عراق انجام شده تا اقدام به راه اندازی منطقه آزاد مشترک کنیم و کشور همسایه نیز بخشی از اراضی خود را برای ایجاد این منطقه اختصاص دهد.