درمانگاه تامین اجتماعی،
دستور ساخت درمانگاه تخصصی در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج  اخذ و همچنین با راه اندازی درمانگاه دیواندره نیز مواف شد ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
در دیدار دکتر فرشادان نماینده سنندج با مدیر عامل تامین اجتماعی،

دستور ساخت درمانگاه تخصصی در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج  اخذ و همچنین با راه اندازی درمانگاه دیواندره نیز مواف شد

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج باید احداث شود و همچنین دستگاه سنگ شکن برون اندامی و چندین دستگاه دیالیز برای این مرکز نیز بایستی تامین گردد.