دستور قضایی
حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله پرداخت شد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دادستان کارون:

حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله پرداخت شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: با ورود به‌ موقع دستگاه قضایی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران شهرداری، وجوه عقب‌مانده آنان واریز شد.