دستگاه های امنیتی
وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی هوشیاری در مرزها را افزایش دهند ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی هوشیاری در مرزها را افزایش دهند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به حادثه تروریستی اخیر در حرم رضوی گفت کسانی که از داعش و دیگر جریان‌های تکفیری حمایت کردند، آتشی را‌‌‌‌‌‌‌‌ برافروخته‌اند که شعله‌های آن دامن خودشان را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم خواهد گرفت.