دلبران،
از شورای شهر دلبران انتظار داریم دریافت اعتبار ساماندهی فاضلاب شهری از محل اعتبارات استانی را از فرمانداری شهرستان قروه پیگیری نمایند. ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
سرپرست اداره کل آب وفاضلاب کردستان:

از شورای شهر دلبران انتظار داریم دریافت اعتبار ساماندهی فاضلاب شهری از محل اعتبارات استانی را از فرمانداری شهرستان قروه پیگیری نمایند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: ساماندهی فاضلاب روستاها و 18 شهر فاقد تأسیسات فاضلاب استان اواخر سال گذشته در سفر وزیر نیرو به استان تصویب شد که اجرایی خواهد شد.