دولت یازدهم
رهبری برای سومین سال مدال افتخار را به مجلس یازدهم دادند ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

رهبری برای سومین سال مدال افتخار را به مجلس یازدهم دادند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری، گفت: می توان گفت ایشان برای سومین سال مدال افتخار را به مجلس یازدهم دادند.