دکتر مهران احمدی بلوطکی
کاهش ۵۰ درصدی میزان مراجعه بیماران کرونایی در غرب اهواز 14 مهر 1400
رییس مرکز بهداشت غرب اهواز:

کاهش ۵۰ درصدی میزان مراجعه بیماران کرونایی در غرب اهواز

میزان مراجعه بیماران کرونایی سرپایی و بستری به مراکز درمانی منطقه غرب اهواز نسبت به هفته های قبل کاهش یافته است.