دیواندره،
استاندار کردستان: ۸۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های حوزه آب استان تخصیص یافت ۰۹ دی ۱۴۰۰
اختصاص هشت هزارو 300میلیارد تومان بودجه جهت اتمام پروژه های آبی در کردستان

استاندار کردستان: ۸۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های حوزه آب استان تخصیص یافت

استاندار کردستان گفت: در سفر وزیر نیرو هشت هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و اجرای پروژه‌های حوزه آب استان مصوب شد.