دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها شد ۲۶ تیر ۱۴۰۱
با تصویب نمایندگان؛

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته تعیین کردند.

جوابیه شهرداری اهواز پیرو انتشار خبری با عنوان”انفصال از خدمت شهردار اهواز” ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

جوابیه شهرداری اهواز پیرو انتشار خبری با عنوان”انفصال از خدمت شهردار اهواز”

پیرو انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان«انفصال خدمت شهردار اهواز» فرشید یادگاری سرپرست اداره حقوقی شهرداری اهواز موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی عنوان کرد که شرح آن در ادامه می آید.