دیوان عدالت
جوابیه شهرداری اهواز پیرو انتشار خبری با عنوان”انفصال از خدمت شهردار اهواز” ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

جوابیه شهرداری اهواز پیرو انتشار خبری با عنوان”انفصال از خدمت شهردار اهواز”

پیرو انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان«انفصال خدمت شهردار اهواز» فرشید یادگاری سرپرست اداره حقوقی شهرداری اهواز موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی عنوان کرد که شرح آن در ادامه می آید.