ذخایر سوخت
دولت روحانی نیروگاه‌ها را با ذخایر سوخت ناکافی تحویل رئیسی داد ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

دولت روحانی نیروگاه‌ها را با ذخایر سوخت ناکافی تحویل رئیسی داد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: ذخایر استراتژیک سوخت نیروگاه‌ها هنگام تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به اندازه کافی نبود اما وقتی دولت آیت‌الله رئیسی روی کار آمد سریعاً این کار را جبران کردند.