رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،
اعزام تیم‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کردستان برای رسیدگی به مشکلات مردم ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعزام تیم‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کردستان برای رسیدگی به مشکلات مردم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رسیدگی به امور ثبتی استان کردستان از اعزام تیم‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به واحدهای ثبتی استان خبر داد.