رادیو شهرداری
رادیو شهر شهرداری اهواز به زودی راه اندازی می شود ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز خبرداد:

رادیو شهر شهرداری اهواز به زودی راه اندازی می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز از راه اندازی رادیو شهر شهرداری اهواز در آینده نزدیک خبر داد.