رسولی،
مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
محسن شجاعی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان کردستان اعلام کرد؛

مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است

محسن شجاعی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان در نشست تخصصی مسئولین اورژانس اجتماعی شهرهای کردستان گفت : در مقایسه با دوسال گذشته ، مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است.