رسول میرباقری
در اجرای آسفالت معابر ارزش قیر را به عنوان سرمایه ملی نمی‌دانیم ۲۸ دی ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان:

در اجرای آسفالت معابر ارزش قیر را به عنوان سرمایه ملی نمی‌دانیم

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اجرای متعدد طرح‌ها و آسفالت معابر قدر و ارزش قیر را به عنوان سرمایه ملی نمی‌دانیم.