رشیدی کوچی
قیمت اینترنت باید به نرخ قبلی بازگردد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت اینترنت باید به نرخ قبلی بازگردد

رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار است افزایشی در حوزه اینترنت رخ دهد باید بر روی سرعت آن باشد نه اینکه قیمت آن افزایش یافته و بسته‌های مقرون به صرفه همراه نیز حذف گردد.