رفاه
تعیین سقف اجاره بهای مسکن در تهران و کلانشهرها ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تعیین سقف اجاره بهای مسکن در تهران و کلانشهرها

ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.