روح الله حضرت پور
دولت ابربدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد ۰۲ تیر ۱۴۰۱

دولت ابربدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی از فرارهای مالیاتی ابربدهکاران انتقاد کرد.