رودخانه ونک سولگان
پروژه انتقال آب از رودخانه ونک سولگان باید برای همیشه متوقف شود ۲۲ تیر ۱۴۰۰

پروژه انتقال آب از رودخانه ونک سولگان باید برای همیشه متوقف شود

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه انتقال آب برای تامین نیاز بخش کشاورزی منسوخ شده است، گفت: پروژه انتقال آب از رودخانه ونک سولگان باید برای همیشه متوقف شود.