روز کارگر
‏کارگران سربازان خط مقدم تولید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

‏کارگران سربازان خط مقدم تولید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توئیتر یادداشت هایی را در حمایت از کارگران منتشر کردند.