رونق
اجرای شدن طرح آبیاری ۴۵هکتار از اراضی دیم روستای گنداب علیا از توابع شهرستان قروه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

اجرای شدن طرح آبیاری ۴۵هکتار از اراضی دیم روستای گنداب علیا از توابع شهرستان قروه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: طرح آبیاری روستای گنداب علیا از روستاهای توابع شهرستان قروه به مرحله اجرا در می آید.