رکورد
مجلس ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کند ۰۸ آذر ۱۴۰۰

مجلس ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۰۲ فروردین ۱۴۰۰

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پس از چهار سال رکوردی جدید در زمینه تولید محصولات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثبت شد.