ریاست جمهوری
پیام تقدیر و تشکر رئیس ستاد ایران توانمند آیت الله رئیسی از مردم ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پیام تقدیر و تشکر رئیس ستاد ایران توانمند آیت الله رئیسی از مردم

ملت غیور، غیرتمند و روشنفکر ایران اسلامی مجددا حماسه آفریدند و بار دیگر دشمنان حیله گر ما را که ناجوانمردانه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کردند ناکام گذاشتند.