زمین خواران،
کشتی به گل نشسته شهرداری سقز در حال باز سازی است ۲۷ دی ۱۴۰۰
شهردار سقز

کشتی به گل نشسته شهرداری سقز در حال باز سازی است

شهردار سقز گفت: در حالیکه کشتی به گِل نشسته شهرداری سقز در حال بازسازی است، بخشی از انرژی شهرداری صرف حواشی می‌شود، زمین‌خواران و دلالان، خون مردم را در شیشه کرده‌اند و ما هم بر سر منافع مردم و شهر، به احدی باج نخواهیم داد.