زمین
باید زمین‌های مرغوب دولتی برای خانه دار شدن مردم استفاده شود ۰۷ دی ۱۴۰۰
عضو شورای شهر اهواز:

باید زمین‌های مرغوب دولتی برای خانه دار شدن مردم استفاده شود

احمد سراج گفت: اگر قرار است طرح نهضت ملی مسکن هم همان باشد، با زمین‌های مرغوب دولتی در طرح نهضت ملی، مردم را خانه دارد کنید.

۷۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می شود ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس در نشست خبری مطرح کرد:

۷۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می شود

یوسفی گفت: حدود 70 درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص داده می شود و همین امر موجب شده برخی از شهرهای بزرگ به حواشی و شهرهای پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند.