زیان
شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟ 17 شهریور 1400

شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟

باتوجه به سرازیر کردن مدیران خارج از مجموعه گروه ملی فولاد ایران به این شرکت آیا می توان عنوان داشت که سال گذشته را سود آوری کرده اند؟