زیست بوم
چرا سامانه جستجوی شغل وزارت کار خالی مانده است ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

چرا سامانه جستجوی شغل وزارت کار خالی مانده است

برای برداشتن بار بیکاری، وزارت تعاون اقدام به راه‌اندازی زیست‌بوم ملی اشتغال کرده تا همه حلقه‌ها و زنجیره‌های مؤثر در ایجاد اشتغال در کنار هم این بار بر زمین‌مانده را بردارند و یکی از این حلقه‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش است.