زیست محیطی،
پروژه های عمرانی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان؛

پروژه های عمرانی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: دستگاه های اجرایی قبل از درخواست مجوز از کارگروه ماده ۲۳ باید حتماً پیوست های زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نقشه، مشخصات و مطالعات پروژه ها را تکمیل کنند.