ساختمان سازی
علل ریزش متروپل آبادان در شورای عالی استان‌ها بررسی می‌شود ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

علل ریزش متروپل آبادان در شورای عالی استان‌ها بررسی می‌شود

رئیس شورای عالی استان‌ها از بررسی ابعاد سانحه ریزش ساختمان متروپل در شورای عالی استان‌ها و بازنگری در طرح‌های ساختمان‌سازی برای پیشگیری از حوادث مشابه خبر داد.