سازمان اداری و استخدامی
ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند تحول دولت مردمی ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند تحول دولت مردمی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ بر اساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد. به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهره‌‌‌وری، ‌‌‌ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی،‌‌‌ رئیس امور عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه، ۱۷اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.