سازمان استاندارد
ورود کمیسیون صنایع به مسئله بازنشدن ایربگ خودرو‌ها در تصادف بهبهان ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

ورود کمیسیون صنایع به مسئله بازنشدن ایربگ خودرو‌ها در تصادف بهبهان

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: این کمیسیون به مسئله باز نشدن ایربگ خودرو‌های ایرانی در تصادف بهبهان ورود می‌کند.