سازمان بسیج شهرداری اهواز
انتخاب سازمان بسیج شهرداری اهواز به عنوان سازمان بسیج برتر کارگری استان خوزستان ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتخاب سازمان بسیج شهرداری اهواز به عنوان سازمان بسیج برتر کارگری استان خوزستان

سازمان بسیج شهرداری اهواز به مناسبت هفته بسیج کارگری طی مراسمی از طرف سازمان بسیج کارگری سپاه ولیعصر(عج) استان خوزستان به عنوان سازمان برتر بسیج کارگری استان خوزستان انتخاب گردید.