سازمان بهزیستی کردستان،
احداث پارک و شهر بازی ویژه معلولین در مریوان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
برای اولین بار در کردستان،

احداث پارک و شهر بازی ویژه معلولین در مریوان

احداث این پارک بنا به درخواست شهلا فلاحی، مسئول مرکز خدمات مثبت زندگی شهرستان مریوان و موافقت شهردار مریوان، عملیات احداث آن صورت میگیرد.