سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز
تا سال آینده تمامی مشاغل مزاحم در اهواز ساماندهی می شوند ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل:

تا سال آینده تمامی مشاغل مزاحم در اهواز ساماندهی می شوند

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز گفت: هدف ما این است تا پراکندگی اصناف را در اقصی نقاط شهر نداشته باشیم‌ و دسترسی ها قابل وصول تر باشد.