سازمان غذا و دارو
افزایش ۴۰ درصدی قیمت ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

افزایش ۴۰ درصدی قیمت ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت گسترش پوشش بیمه‌ای داروها نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب است.