سازمان ملی استاندارد
مجلس از سازمان ملی استاندارد تحقیق و تفحص می کند ۰۸ تیر ۱۴۰۰

مجلس از سازمان ملی استاندارد تحقیق و تفحص می کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.