ساعت
بحث تغییر ساعت رسمی کشور در حوزه کار و اختیارات اجرایی دولت است ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

بحث تغییر ساعت رسمی کشور در حوزه کار و اختیارات اجرایی دولت است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: تغییر ساعت رسمی کشور از کارهای اجرایی‌هایی و اختیارات دولت محسوب می‌شود و نباید مجلس به این مسأله ورود می‌کرد و باید طبق نظر کارشناسان دولت اقدام شود.

تغییر ساعت رسمی کشور موجب سردرگمی می‌شود ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

تغییر ساعت رسمی کشور موجب سردرگمی می‌شود

نماینده میناب در مجلس گفت: تغییر ساعت در سال موجب ایجاد سردرگمی می‌شود و به همین سبب بنده با طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور موافق هستم.

لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت‌ها نیست ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت‌ها نیست

یک نماینده مجلس ضمن مخالفت با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت ها نیست.