سال تحصیلی
لزوم بازنگری درباره تصمیم بازگشایی مدارس تا پایان سال تحصیلی ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

لزوم بازنگری درباره تصمیم بازگشایی مدارس تا پایان سال تحصیلی

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به نگرانی اولیای دانش آموزان برای عدم آمادگی مدارس برای ایجاد فضای مناسب آموزشی و بهداشتی در مقابل ویروس کرونا اشاره کرد.