سامانه‌های وزارت صمت
اتصال وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها از امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

اتصال وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها از امروز

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه از دو روز اخیر اتصال آزمایشی و تکمیلی سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها آغاز شد، گفت: با اقدامات انجام شده سامانه‌های وزارت صمت از امروز به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.