سامانه‌های «پاکنا»
دولت با قدرت «پاکنا» را کامل کند ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

دولت با قدرت «پاکنا» را کامل کند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم همکاری همه دستگاه‌ها در خصوص تکمیل اطلاعات کارکنان و وضعیت حقوق و دستمزد آنها در سامانه‌های تعیین شده گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت دریافت می کند باید اطلاعاتشان در سامانه وجود داشته باشد.