سامانه
ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها پس از تصویب در صحن، به کمیسیون عمران ارجاع شد.

با حضور شهردار اهواز صورت گرفت: رونمایی از دو سامانه نظرسنجی( افکارسنجی) و نامگذاری معابر شهری ۲۷ دی ۱۴۰۰

با حضور شهردار اهواز صورت گرفت: رونمایی از دو سامانه نظرسنجی( افکارسنجی) و نامگذاری معابر شهری

با حضور شهردار اهواز طی مراسمی از دو سامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر شهری رونمایی شد.