سایبری
باید در جنگ سایبری دستمان پُر باشد ۰۵ دی ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

باید در جنگ سایبری دستمان پُر باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما باید در جنگ سایبری دستمان پُر باشد، گفت: هرچه ما در بخش سایبری جلوتر برویم پیشرفت در این حوزه شتاب بیشتری می‌گیرد و نوع حملات هم تغییر می‌کند؛ بنابراین ما باید ضد حملات سایبری خودمان را تقویت کنیم.