سبد سوخت
تاکید دوباره بر افزودن LPG به سبد سوخت ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

تاکید دوباره بر افزودن LPG به سبد سوخت

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد جایگاه‌های گازمایع و استانداردسازی خودروها با اولویت ناوگان سنگین در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت.